Wspólnota Mariacka - organizacją pożytku publicznego

Drukuj

Wspólnota Mariacka - organizacja pożytku publicznego

Od marca 2004 r. działa przy naszej Parafii Stowarzyszenie "Wspólnota Mariacka". Posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000207398. Jego członkami są w większości Parafianie zaangażowani w różne grupy i wspólnoty. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w domu parafialnym. Członkowie Stowarzyszenia "Wspólnota Mariacka" we współpracy z naszą Parafią podjęli i zrealizowali już kilka działań, m.in. współorganizowali: Festyn 3 Maja, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Zawkrzeński Rodzinny Rajd Rowerowy i kilka wyjazdów młodzieży. Stowarzyszenie utworzyło też w listopadzie 2004 roku Poradnię Rodzinną.We wszystkie działania członkowie Stowarzyszenia włączają się jako wolontariusze.

 Stowarzyszenie zamierza podejmować różne działania o charakterze charytatywnym, kulturalnym, wspierania inicjatyw lokalnych, pomocy różnym grupom i wspólnotom.

 12 kwietnia 2005 r. Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka uzyskało w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie status organizacji pożytku publicznego. (Każdy tę informację może sprawdzić w internecie na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości lub Krajowego Rejestru Sądowego) Nakłada to na nie nowe obowiązki, m.in. corocznie publikowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego w Monitorze Polskim B.

 Ale status organizacji pożytku publicznego daje też pewne przywileje i możliwości. Między innymi na konto takiej organizacji zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. "O  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" każdy podatnik może przekazać 1% swojego podatku, nie ponosząc przy tym żadnych strat finansowych. A takie wsparcie pozwala na podjęcie przez stowarzyszenie wielu nowych działań na rzecz społeczności lokalnej.

 Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy w ostatnim roku przekazali Stowarzyszeniu "Wspólnota Mariacka" 1% swojego podatku.

 

Dzięki Waszej świadomości i chęci działania, nasze lokalne środowisko pozyskało środki, które przyczyniły się do rozwoju takich inicjatyw jak:

  •  Mariacki Festyn Rodzinny

  • Zawkrzeński Rodzinny Rajd Rowerowy

  • Prowadzenie Poradni Rodzinnej

  • Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dziewcząt

  • Zorganizowanie obozu zimowego z dotacji Ministra Sportu i Turystyki

 Ze zgromadzonych funduszy wspierano także:

  • Remont harcówki

  • Wycieczki i wyjazdy wakacyjne grup młodzieżowych

  • zakup sprzętu sportowego /nart, butów, kasków/ dla dzieci i młodzieży - możliwość wypożyczenia
  • paczki świąteczne dla najuboższych dzieci i młodzieży uczęszczających do SP 7 i Gimnazjum nr 2

  • pomoc materialna dla najuboższych  

 

Prosimy wszystkich podatników (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) o wsparcie naszych inicjatyw i przekazanie 1% swojego podatku w roku 2010.  Niech nasze pieniądze trafiają na potrzeby naszej społeczności.

 

Myślę, że wiele osób wesprze nasze parafialne stowarzyszenie i dzieła, które ono podejmuje. Prosimy Cię o pomoc.

 

Prezes Stowarzyszenia
"Wspólnota Mariacka"
mgr Mariusz Dziubiński

O sposobie dokonania wpłaty i czynności z tym związanych informujemy [tutaj].