Drukuj

Śniadanie wielkanocne

DLACZEGO UROCZYSTE

ŚNIADANIE WIELKANOCNE?

 

 

         Zwyczaj uroczystego śniadania wielkanocnego nie jest tak szeroko rozpowszechniony i pielęgnowany jak przeżycie Wieczerzy Wigilijnej przed Bożym Narodzeniem. Jednak w miarę coraz wyraźniejszego odkrywania wielkości świąt Paschalnych, rozwija się też tradycja domowych spotkań połączonych z dłuższą modlitwą i składaniem życzeń.

         Należy tę tradycję popierać, gdyż podejmuje ona wyraźnie życzenie Pana Jezusa. W czasie swego ziemskiego życia często zasiadał On z Apostołami do stołu. Przyjmował zaproszenie na ucztę od innych ludzi: był w domu Zacheusza (Łk 19,1-10), faryzeusza (Łk 7,36)), Marty i Marii (Łk 10,38-42). Wszędzie spożywał posiłek i rozmawiał.

         Także po zmartwychwstaniu zasiada ze swoimi uczniami do stołu. Nad jeziorem Genezaret sam przygotowuje posiłek (J 21,9), przyjmuje zaproszenie uczniów z Emaus i zasiada z nimi do stołu (Łk 24,13-36), w Wieczerniku mówi do Apostołów: ?Macie tu coś do jedzenia? i spożywa rybę, którą Mu podali (Łk 24,41).

  Czy dziś Pan Jezus postępuje inaczej? Nie. On pragnie dalej zasiadać z człowiekiem do wspólnego stołu, porozmawiać, umocnić, dać nadzieję. Najwyraźniej zaświadczył o tym ustanawiając Eucharystię. Chciał, aby najważniejsze spotkania Jego uczniów, a do takich należy Eucharystia, odbywały się przy stole. Zapowiadając szczęście wieczne zbawionych posługuje się obrazem uczty (Mt 22,1-14).

         Dzień Zmartwychwstania w szczególny sposób przybliża nas do tej niebieskiej uczty. Chrystus przekracza bramę śmierci i wchodzi zwycięski do domu Ojca. Zastawia tam i przygotowuje dla nas ucztę. Spełni przy niej wszystkie nasze pragnienia. Nasz dom rodzinny przypomina w tym dniu, bardziej niż w inne dni, ten wieczny dom Ojca, do którego zmierzamy. Posiłek w tym domu jest znakiem, bardziej niż inne posiłki, tej uczty, która nas czeka u boku zmartwychwstałego. Spotkanie z Chrystusem jest bardziej niż w inne dni roku naznaczony uroczystym charakterem. Są to przecież największe święta, otrzymaliśmy od Boga największe dary.

         Niech więc spotkanie w rodzinnym gronie, w wielkanocny poranek, będzie radosnym świętowaniem obecności Chrystusa pośród nas. Możemy się posłużyć propozycją modlitwy, która została dołączona do parafialnej gazetki. Poprzez modlitwy, symbole wielkanocne, treść składanych życzeń dajmy świadectwo, że spotkaliśmy Chrystusa Zmartwychwstałego.

ks. Stanisław Szczepaniec