Zgłoszenie

Drukuj

zgłoszenie do II komunii

 

 

Karta zgłoszeniowa Kandydata do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych

 

1.       Imię i nazwisko...............................................................................................................

2.       Data urodzenia...............................................................................................................

3.       Adres zamieszkania........................................................................................................

4.       Parafia zamieszkania......................................................................................................

5.       Rok i parafia chrztu św...................................................................................................

6.       Rok i parafia I komunii św...............................................................................................

Katecheta.....................................................................................................................

7.       Szkoła.............................................................................................................................

Proszę o włączenie naszego dziecka do wspólnoty przygotowującej się do przyjęcia I komunii św. w parafii..................................................................................................................................................

 

 

Mława, dnia.........................................                                                                             ...........................................

                                                                                                                                                             Podpis Rodziców