Drukuj

II komunia

Przygotowanie do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych 2014/2015 w parafii MBKP

 

Do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych może przystąpić dziecko wierzące, ochrzczone, praktykujące systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjące w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorące udział w spotkaniach przygotowujących do tej uroczystości. Brak któregokolwiek z powyższych warunków powoduje odłożenie odnowienia przyrzeczeń do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości (np. do przyszłego roku).

 

Rodzice i Kandydat do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych przyjmują następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez kandydata.

 2. Systematyczny udział w spotkaniach w kościele. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu tygodnia u katechety. Zob. terminy

3. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy kandydatów.

 

4. Z kandydatem do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w spotkaniach uczestniczy przynajmniej jeden z Rodziców (Opiekunów).

5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pacierza i wiedzy religijnej.

6. Kandydat otrzymuje na spotkaniu materiały bądź inne zadania do osobistej pracy. Osoby nieobecne na spotkaniu zobowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały u katechety.

7. Kandydat powinien angażować się w życie religijne (np. grupa ministrancka, schola)

8. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w miesiącu w kościele parafialnym lub kaplicy. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych i na spotkaniach. Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci jest ks. Jacek Darmofalski.