Rycerstwo Niepokalanej

Drukuj

Rycerstwo Niepokalanej

Powstanie Rycerstwo Niepokalanej wiąże się z początkami naszej Parafii. Zostało ono założone w grudniu 1988 r. przy tymczasowej kaplicy. Powstało z inicjatywy Anny Piotrkowskiej, która 27 lipca 1988 r. w Niepokalanowie zapisała się do Rycerstwa i zaraz po powrocie zaczęła organizować Rycerstwo w naszej parafii. Już w sierpniu 1988 r. zaczęła szerzyć dzieło Niepokalanej i jego założyciela św. Maksymiliana. Po Mszy Św. wychodziła przed kaplicę i zachęcała do wpisywania się do Rycerstwa Niepokalanej. Do grudnia 1988 r. zapisało się 70 osób, powstała wspólnota modlitewna. Została zarejestrowana w centrum Rycerstwa w Niepokalanowie (http://www.mi.franciszkanie.pl/). W 1989 r. opiekunem Rycerstwa został ks. Stanisław Mariański.

Początkowo spotkania odbywały się w prywatnym domu, gdzie mieszkał ksiądz opiekun. Od 1992 r. spotkania odbywały się w Sali Maryjnej w domu parafialnym.

14 IV 1999 r. odbyły się wybory do Zarządu Parafialnego Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej. Asystentem kościelnym został ks. Witold Zembrzuski, później asystentem był ks. Krzysztof Muzal, a od września 2001 r. asystentem kościelnym jest ks. Wiesław Gutowski. Prezesem Rycerstwa Niepokalanej jest Anna Piotrkowska, zastępcą Alicja Pachniewska. Do Zarządu wchodzi 10 osób.

Od 1989 r. w ostatnią niedzielę lipca odbywają się pielgrzymki do Niepokalanowa na dzień modlitw Rycerstwa. Organizowane są też pielgrzymki do innych sanktuariów i miejsc świętych. Po każdej pielgrzymce do Niepokalanowa, Lichenia, Częstochowy czy Gietrzwałdu do Rycerstwa zapisują się nowi członkowie, także z innych parafii Mławy i okolic.

Od samego początku Rycerstwo Niepokalanej i Koła Żywego Różańca w każdą pierwszą środę miesiąca spotykają się wspólnie na modlitwie w kościele. Najpierw odmawiany jest różaniec za zmarłych członków wspólnot. Potem wszyscy uczestniczą w Mszy św. W czasie Mszy św. pełnią posługi liturgiczne, składając także dary ołtarza na potrzeby i kościoła i parafii. Po Mszy św. w domu parafialnym odbywają się spotkania formacyjne.

Członkowie Rycerstwa Niepokalanej czynnie angażują się w życie Parafii. Wiele osób angażuje się w asystę procesyjną i chór parafialny. Biorą czynny udział w uroczystościach kościelnych. Prowadzą wiele adoracji przed Najświętszym sakramentem, przewodniczą czuwaniom modlitewnym i nowennom. W niedzielę rano śpiewają Godzinki.

W 1991 r. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej i Kół Żywego Różańca ufundowali sztandar. Darem Rycerstwa Niepokalanej jest także chorągiew różańcowa, chorągiew Miłosierdzia Bożego, szaty i sprzęt liturgiczny. W 2001 r. Rycerka Niepokalanej ufundowała przed kościołem figurę NMP Niepokalanej. Uroczystości poświęcenia figury Matki Bożej przewodniczył Ojciec Stanisław Piętka z Niepokalanowa, Dyrektor Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej.

Obecnie do Rycerstwa należy 220 osób, w tym 80 członków spoza Mławy. Zapraszamy wszystkich chętnych, aby włączali się w nasze szeregi, zapisując się do Rycerstwa Niepokalanej.

Anna Piotrkowska