Rodzina misyjna

Drukuj

Rodzina Misyjna

Rodzina Misyjna Bł. Bolesławy Lament

 

Jesteśmy członkami Kościoła nie tylko przez chrzest, ale również przez zaangażowanie, wrośnięcie w społeczność, modlitwę, współdziałanie, przez pomoc bliźnim. Przez każdy szlachetny czyn stajemy się lepszymi chrześcijanami.

Rodzina Misyjna błogosławionej Bolesławy Lament liczy 12 członków, którzy włączają się w działalność misyjno-ekumeniczną. Spotykamy się w każdy poniedziałek w kaplicy Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

Większość spotkań ma charakter modlitewny. Modlimy się za misjonarki i misjonarzy pracujących na różnych kontynentach. Szczególnie pamiętamy o najbliższych nam: księdzu kanoniku Henryku Lewandowskim w Rosji, księdzu Bogdanie Zalewskim w Peru, - jako że byli naszymi kapłanami i o Siostrach ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Kenii i Zambii.

Inną formą działalności są spotkania z misjonarzami czy misjonarkami, dzięki którym poznajemy warunki i trudy pracy na misjach.

Kilka razy w roku w kaplicy odprawiana jest Msza św. z odpowiednią homilią, wystawieniem Najświętszego sakramentu i adoracją Jezusa Eucharystycznego.

Raz w roku odbywają się jednodniowe rekolekcje prowadzone przez Ojca Jerzego Tworzewskiego.

Niektórzy członkowie korzystają z rekolekcji w Gietrzwałdzie i biorą udział w czuwaniu nocnym w Sanktuarium błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku.

 Utrzymujemy też kontakt listowny z siostrami w Kenii i Zambii. Przesyłamy im czasopisma katolickie, między innymi tygodnik "Niedziela", dotyczące ważnych wydarzeń w życiu Kościoła.

 Jedna osoba opłaca już czwarty rok szkołę dziewczynki afrykańskiej w ramach "Adopcji Serca".

 Rozumiejąc sens, charakter i cel naszej wspólnoty, uświadamiamy sobie, że każdy z nas jest w świecie małą cząstką i winien się starać wziąć choćby małą cząstkę odpowiedzialności za innych na swoje barki, o ile zmierza do przywrócenia jedności chrześcijan w jednym Kościele Chrystusa.