Apostolat "Margaretka"

Drukuj

Apostolat "Margaretka"

Orędzia Matki Bożej z Medziugorja

Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju. Więcej o Apostolacie MARGARETKA na stronie: http://www.krolowa-pokoju.com.pl/margaretka/index.html

W Mławie Apostolat MARGARETKA zainicjowała Wspólnota Królowej Pokoju, która powstała w 1999 r. przy parafii św. Stanisława BM, po powrocie 100-osobowej pielgrzymki z Medziugorje. Inicjatorami założenia Wspólnoty byli siostra Marietta Kuniszewska ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz osoby świeckie. W Roku Jubileuszowym 2000 z inicjatywy członków Wspólnoty Królowej Pokoju wszyscy kapłani pracujący w naszym mieście zostali objęci modlitwą przez swoich parafian, należących do różnych stowarzyszeń.

W to dzieło modlitwy jest zaangażowane 45 osób z naszej parafii. Wielu wiernych modli się w intencji wszystkich kapłanów posługujących w naszym kościele. Modlitwą objęci są też kapłani, którzy pracowali kiedyś w parafii Matki Bożej Królowej Polski, a obecnie są na misjach: ks. kan. Henryk Lewandowski, wieloletni proboszcz, a dziś misjonarz w Rosji i ks. Bogdan Zalewski - misjonarz w Wenezueli.

W parafii Matki Bożej Królowej Polski od 2000 r. wszyscy posługujący kapłani są włączeni do Apostolat MARGARETKA. W Wielki czwartek - święto ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa w darach ołtarza przynoszone są "Margaretki" - zobowiązania modlitwy i ofiarowane kapłanom.

Apostolat MARGARETKA jest otwarty dla wszystkich, którzy zechcieliby włączyć się w tę modlitwę.

Opr. Chrzanowska Barbara