Nadzwyczajni szafarze eucharystii

Drukuj

Nadzwyczajni szafarze Eucharystii

W przeżywanym z inicjatywy Papieża Jana Pawła II Roku Eucharystii zrodziła się myśl, aby przygotować dla naszej parafii świeckich szafarzy komunii św. W Wielki Czwartek 2005 r., w Katedrze Płockiej, z rąk Księdza Biskupa Stanisława Wielgusa, misję do wykonywania tej posługi otrzymało dwóch naszych parafian. Są nimi Panowie Zbigniew Kowalski i Tadeusz Turowski.

 Obaj nadzwyczajni szafarze mają za sobą wiele lat formacji duchowej przeżytej w Odnowie w Duchu Świętym. Obecnie są członkami Wspólnoty Ewangelizacyjnej "Woda Żywa". W ramach tej wspólnoty podejmują stałą pogłębioną formację religijną. Jako członkowie tej wspólnoty przeprowadzili kilka rekolekcji ewangelizacyjnych dla różnych grup w naszej parafii i w kilku innych parafiach. Włączają się też w inne działania parafialne: podejmują posługi liturgiczne w kościele, są animatorami grup młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

Szafarze udzielają komunii świętej na Mszy świętej, gdy jest bardzo duża liczba wiernych, a za mało księży, co powodowałoby, że udzielanie komunii świętej trwa bardzo długo.

Po drugie, szafarze zanoszą komunię świętą do domów tych chorych, którzy aktualnie nie potrzebują spowiedzi, ale pragną przyjmować Eucharystię częściej niż kilka razy w roku. Były już prośby od chorych o taką posługę w naszej Parafii.