Drukuj

Konto parafialne

Ofiary na kościół można wpłacać na konto parafialne:

Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Królowej Polski, ul. Mariacka 20, 06-500 Mława,

 Alior Bank  23 2490 0005 0000 4530 4740 0173

Dowód wpłaty na rachunek bankowy Parafii z informacją, że jest to darowizna na cele kultu religijnego, jest też dowodem w rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym. Wyżej wymienione odliczenia podatkowe są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

Odliczenia podatkowe ofiar składanych na Kościół.

W oparciu o Ustawę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (z dn. 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z dn., 03.03.2000 r. poz. 176, z późniejszymi zmianami) można odliczyć od dochodu za 2005 r. darowizny przekazane na cele kultu religijnego oraz pożytku publicznego w wysokości do 6% dochodu.

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych można przekazać darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Podlegają one u darczyńców wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym bez żadnego limitu. Warunkiem uprawniającym podatników do odliczenia od dochodu darowizn przeznaczonych na tę działalność jest uzyskanie pokwitowania otrzymania darowizny przez kościelną osobę prawną oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdania o przeznaczeniu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

 

Darowizny na cele kultu religijnego wpisujemy w PIT w pozycji odliczenia od dochodu.

 

Obecnie, zgodnie z decyzja Ministerstwa Finansów, podstawą do odliczenia podatku nie może być pokwitowanie z Parafii, a tylko przelew bankowy.

 

Tych odliczeń mogą dokonać osoby, które rozliczają się same bądź ze współmałżonkiem. Emeryci i renciści też mogą dokonać odliczeń darowizn. Po otrzymaniu informacji z ZUS o dochodzie PIT-11 rozliczą się sami i wykażą kwotę darowizn w zeznaniu PIT-37 i PIT-0.

 

 Istnieje też nowa forma odpisu od podatku w wysokości 1% podatku wykazanego na rzecz organizacji posiadającej status pożytku publicznego, np.: stowarzyszeń. Trzeba się jednak wcześniej upewnić, czy dana organizacja ma taki status przyznany jej przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 

Jednostki gospodarcze - osoby prawne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (z dnia 15.01.1992 r. - tekst jednolity Dz. U. Nr 54 z.2000 r. poz. 54, z późniejszymi zmianami) mogą przekazać w 2005 r. darowizny na cele kultu religijnego oraz pożytku publicznego w wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu.

 

Przypominamy, że rozliczenia podatkowe można składać do 30 kwietnia każdego roku.