Drukuj

Historia parafii

Parafię pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Mławie powołał do istnienia Biskup Płocki Zygmunt Kamiński dekretem z dnia 4 listopada 1987 r. Pierwszym proboszczem mianowany został ks. prał. Stanisław Welenc.

Budowa kaplicy

Budowę pierwszej kaplicy rozpoczęto już 17 listopada 1987 r., a ukończono 18 grudnia, zaś w dwa dni później Wikariusz Generalny Kurii Diecezjalnej Płockiej, ks. prał. Ireneusz Kaczorek, dokonał uroczystego jej poświecenia.

Czas tworzenia się parafii był okresem trudnym ze względu na ówczesną sytuację polityczną. Władze publiczne na każdym kroku starały się utrudnić powstanie nowego miejsca kultu.

 W bardzo szybkim czasie miejscowi duszpasterze zaczęli organizować życie parafialne, tj. posługi sakramentalne oraz życie liturgiczne, a także niezbędną Radę Gospodarczą i Komitet Budowy Kościoła. To wszystko przyczyniało się do ożywienia tworzonej parafii. W sierpniu 1988 r. zalano ławy pod kościół. W tydzień później rozpoczęto prace przy zalewaniu fundamentów pod dom parafialny, w którym miały mieścić się pomieszczenia katechetyczne i plebani. Z końcem czerwca odbyła się pierwsza wizytacja biskupia w nowo tworzonej parafii.

Na początku lipca 1989 r. ks. prał. Stanisław Welenc poprosił Biskupa Płockiego o zwolnienie z obowiązków proboszcza, motywując swą decyzję pogarszającym się stanem zdrowia.

Dom parafialny

 Nowym proboszczem został 2 września 1989 r. ks. kan. Jan Stanisław Cegłowski. Nowy duszpasterz kontynuował prace przy budowie domu parafialnego. Stan surowy zamknięto w listopadzie 1990 r. zaś lipiec roku kolejnego, to czas ukończenia prac tynkarskich. Z początkiem nowego roku szkolnego i katechetycznego nauczanie religii powróciło do szkół. W tym czasie także przeniesiono kancelarię z parafii farnej do nowych pomieszczeń tymczasowej kaplicy. Na początku następnego roku podjęto konsultacje odnośnie projektu przyszłej świątyni.

Budowa kościoła i organizacja życia parafialnego

1 września 1991 r. miał miejsce ingres nowego proboszcza, którym został ks. Ireneusz Żórawski. Miesiąc później stanowisko organisty objął Benedykt Piechocki, który od razu przystąpił do organizacji chóru parafialnego. W trzy miesiące po objęciu placówki ks. Żórawski zaprasza Biskupa Płockiego, który dokonuje poświęcenia nowej kaplicy, którą urządzono w domu parafialnym. W październiku 1992 r. pracę w zakrystii obejmują Siostry Misjonarki Świętej Rodziny, zastępując na tym odcinku niezmiernie oddanego parafii Jana Beneckiego. Przyszedł czas wielu konsultacji. Pojawiały się kolejne projekty przyszłej świątyni. Niestety żaden z nich nie został zaakceptowany.

 15 sierpnia 1993 r. odbyło się liturgiczne objecie parafii przez nowego proboszcza, którym został ks. kan. Henryk Lewandowski.

Jesienią 1993 r. podjęto kolejne konsultacje w sprawie projektu kościoła, którego realizację rozpoczęto 22 maja 1995 r. Pomysłodawcami byli architekci Henryk Senczyński i Tadeusz Kujawski.

 Miesiące wakacyjne 1995 r. to początek budowy docelowego już kościoła. W jego, jeszcze niewysokich, murach została odprawiona pierwsza Msza Święta już 15 sierpnia w rocznicę "Cudu nad Wisłą".

Przełom kwietnia i maja 1996 r. to szczególny czas łaski. Odbywają się rekolekcje związane z peregrynacją Obrazu Jezusa Miłosiernego. Zaś wieczór 1 lipca to "wizyta" Matki Bożej w symbolu Jej fatimskiej figury.

Rok 1996 kończy się w zakresie prac budowlanych zalaniem żelbetowego wieńca na całym obwodzie murów i ich zimowym zabezpieczeniem. Na wiosnę roku przyszłego, w kwietniu, ukończono więźbę dachową, zaś w czerwcu zalano sklepienia. W międzyczasie trwały prace przy pokryciu kościoła, lecz pozostała jeszcze do ukończenia wieża, co nastąpiło na wiosnę 1998 r. W Boże Ciało tegoż roku, 11 czerwca, został poświęcony obraz Matki Bożej Królowej Polski ofiarowany do ołtarza głównego nowej świątyni przez mławskiego artystę malarza Zdzisława Kruszyńskiego.

 Trwają przy kościele prace ziemne, dociepleniowe, elektryczne, wodne i zakończono tynki wewnętrzne oraz elementów zewnętrznych a także montaż okien.

Coraz częściej odprawiane są już nabożeństwa w nowym Domu Bożym. Na wiosnę 1999 r. zainstalowano centralne ogrzewanie, sieć wodno - kanalizacyjną oraz rozpoczęto układanie marmurowej posadzki i montaż drzwi dębowych. 20 lipca rozpoczęto układanie kostki przed kościołem. Na początku września zamontowano tabernakulum. W październiku wmurowano we frontową ścianę kościoła tablicę pamiątkową z okazji XV rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W listopadzie ukończono prace posadzkarskie. 4 grudnia zostały zainstalowane elektroniczne organy. W tym też miesiącu zainstalowano oświetlenie oraz przywieziono nowe stacje Drogi Krzyżowej, a także zamontowano nastawę-ścianę ołtarzową, ołtarz eucharystyczny i ambonę. W marcu kolejnego roku zainstalowano dzwony elektroniczne na wieży.

Rok Wielkiego Jubileuszu okazał się także dla parafii czasem szczególnym. Na przełomie marca i kwietnia odbyły się pierwsze misje parafialne. 29 kwietnia ks. proboszcz Henryk Lewandowski został ogłoszony "Mławianinem Roku". W lipcu trwają prace przy układaniu polbruku wokół kościoła i przed domem parafialnym. W sierpniu przywieziono ostatnie ławki kościelne. We wrześniu, po 13 latach mozolnego trudu, rozpoczęto prace przy zadrzewianiu, sianiu trawy i ogólnym porządkowaniu terenu budowy.

  Czas proboszczowania ks. Henryka Lewandowskiego, to nie tylko prace budowlane, ale także wielki wysiłek wkładany w powstawanie nowych ruchów, dzieł i akcji parafialnych: Akcja Katolicka, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, którego sam był członkiem, biblioteka, Stacja Opieki Caritas, organizowanie uroczystości o charakterze religijno - patriotycznym i wiele innych, za co miejscowy duszpasterz został przez Biskupa Płockiego odznaczony tytułem kanonika.

Początek października przyniósł czas rozstania z ks. Henrykiem. Na własną prośbę został zwolniony z dotychczasowych obowiązków i udał się do Rosji by tam, całym sobą, służyć Kościołowi. Jego miejsce zajął ks. kan. Wiesław Gutowski.

 Nowy duszpasterz podjął dalsze prace przy kościele. Oświetlono teren przy kościele i domu parafialnym. 21 października 2001 r. odbyło się poświecenie 11 głosowych organów piszczałkowych. 8 grudnia 2001 r. poświęcono na dziedzińcu przykościelnym figurę Matki Bożej Niepokalanej. W kościele wykonano nowe nagłośnienie. Teren wokół kościoła i domu parafialnego został ogrodzony parkanem. Położono nową kostkę wokół kościoła i domu parafialnego i uzupełnione nasadzenia drzew i roślin. W roku 2003 przeprowadzono remont przy i wewnątrz siedziby Stacji Opieki "Caritas". W 2004 rozpoczęto rozbudowę organów piszczałkowych - docelowo instrument będzie posiadał 22 głosy. Trwały jednocześnie prace wykończeniowe, adaptacyjne i remontowe w domu parafialnym.

 Na wniosek ks. Wiesława Gutowskiego ulicę, przy której stanął kościół, zgodnie z wezwaniem świątyni, nazwano "Mariacką". Powstał ruch charyzmatyczny "Woda Żywa", Stowarzyszenie "Wspólnota Mariacka" i gazeta parafialna pod podobnym tytułem.

 Prace trwają. Kościół wzbogaca się o nowy wystrój, sprzęty. Pojawiają się nowe ruchy i stowarzyszenia. Plany i zamierzenia są dalekosiężne.

Od 2005 r. rozpoczęto adaptację ostatniej, dotychczas niezagospodarowanej, części domu parafialnego. Przy ogromnym wkładzie pracy prywatnych osób, młodzieży, sponsorów i wielu ludzi dobrej woli i wielkiego serca, udało się wykonać pomieszczenia dla ministrantów i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Rok 2008 stał się na wielu płaszczyznach przełomowy;

z racji trwającego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, we wspomnienie św. Jerzego męczennika, została odprawiona w naszym kościele parafialnym pierwsza Msza Święta w języku łacińskim, zaś w święto św. Marka Ewangelisty, 25.IV., również nasz wikariusz, jako pierwszy po 39 latach kapłan Diecezji Płockiej, sprawował w cmentarnym kościele p.w. św. Wawrzyńca tzw. Mszę "przedsoborową" czyli Najświętszą Ofiarę w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, która zgromadziła ponad stu wiernych z Mławy, a także gości, nawet spoza diecezji. 

Ukończono prace przy w/w pomieszczeniach, wyremontowano zachodnią ścianę kościoła, oraz dobiegł końca, trwający prawie 8 lat kapitalny remont i rozbudowa organów piszczałkowych. Powyższe prace pociągnęły za sobą ogromne nakłady finansowe, jednak udało się wszystkie prace sfinalizować. W niedzielę, 31.VIII.2008 r. po niespełna miesięcznym okresie pracy duszpasterskiej nowego Księdza Proboszcza, ks. prałata dr Kazimierza Ziółkowskiego, kompleks pomieszczeń harcerskich, sala ministrancka i organy piszczałkowe zostały poświęcone przez Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego.

Niech wszystko rozwija się "ad magnam gloriam Dei" - ku większej chwale Bożej.