Drukuj

I komunia

Przygotowania do I Komunii świętej w roku szkolnym 2014/2015

 

Obowiązki i zasady

Do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. może przystąpić dziecko wierzące, ochrzczone, praktykujące systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, codzienna modlitwa), żyjące w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorące udział w spotkaniach przygotowujących do tej uroczystości. Niespełnienie powyższych warunków powoduje odłożenie przystąpienie przez kandydata do pierwszej spowiedzi i Komunii św. do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości (np. do przyszłego roku).

 

Rodzice i Kandydat do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. przyjmują następujące obowiązki i zasady:

 

1. Systematyczny i zaangażowany udział dziecka w szkolnej katechezie. Kandydat powinien wykazać się znajomością pacierza i wiedzy religijnej w zakresie kl. II, części stałych Mszy św., formuły spowiedzi. Katecheta wyraża zgodę na przystąpienie przez kandydata do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św.

2. Systematyczny udział w niedzielnej Mszy św. (znakiem są kartki w zeszycie lub usprawiedliwienie od rodziców, że dziecko było chore lub w innej parafii). W przypadku dzieci często lub wcale nieuczęszczających na Mszę św. pierwsza spowiedź i pierwsza Komunia św. będą przesunięte na rok następny.

3. Systematyczny udział w nabożeństwach liturgicznych. Spotkania te odbywać się będą raz w miesiącu w kościele parafialnym lub kaplicy w niedzielę po Mszy św. o godz. 10. 30.

4. Z kandydatem do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. w spotkaniach uczestniczy przynajmniej jeden z Rodziców (Opiekunów).

5. Kandydat otrzymuje na spotkaniu w kościele materiały bądź inne zadania do osobistej pracy. Osoby nieobecne na spotkaniu zobowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały u katechety.

6.Ewentualne nieobecności na spotkaniach w kościele należy usprawiedliwiać w ciągu tygodnia u katechety.

7.Dzieci, które były ochrzczone poza Parafią Matki Bożej Królowej w Mławie, powinny do 15 października 2014 r. przynieść do katechetki metrykę chrztu.

Wypełnione zgłoszenie, które można otrzymać na 14 września na Mszy świętej o godz. 10.30 oddajemy katechetom do dnia 15 października 2014r.