Artykuły

Drukuj

Dekalog ministranta

ks. Jacek Marciniak.

Jest Dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unikać grzechu

2. Jak Święty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z  Nim poprzez Eucharystię

3. Chlubi się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa

4. Naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci

5. Wypełnia nakazy Chrystusa: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się  wzajemnie miłowali"

6. Służąc Bogu przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna

7. Podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia

8. Kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże

9. Mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich  kolegów

10. Z miłości ku Bogu i ku bliźnim stara się unikać alkoholu i tytoniu