Zgłoszenie

Drukuj

Zgłoszenie do bierzmowania

Karta zgłoszenia Kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

1. Imię i nazwisko ..........................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia.............................................................................................

3. Adres zamieszkania.....................................................................................................

4. Parafia zamieszkania...................................................................................................

5. Rok i parafia chrztu świętego.................................................................................

6. Rok i parafia I komunii świętej.................................................................................

7. Katecheta...............................................................................................................

8. Szkoła....................................................................................................................

9. Telefon ...........................................................................

 Akceptuję zasady przygotowania do bierzmowania i proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowujących się do przyjęcia tego sakramentu  w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie

   

Mława, dn. ...............................

 

 

  ......................................                                                    .....................................              Podpis Kandydata                                                                 Podpis Rodziców

 

 

Osoby zamieszkałe poza parafią załączają do karty zgłoszenia pisemną zgodę własnej parafii na bierzmowanie u nas oraz obowiązkowo akt chrztu - jeżeli chrzest był w innej parafii niż MBKP w Mławie. Zgłoszenie należy dostarczyć do kancelarii parafialnej do dnia 29 września 2019 roku.