Zgłoszenie

Drukuj

Zgłoszenie do bierzmowania

Karta zgłoszenia Kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

1. Imię i nazwisko ................................................................................................................................................................

2. Data urodzenia................................................................................................................................................................

3. Adres zamieszkania...........................................................................................................................................................

4. Parafia zamieszkania..........................................................................................................................................................

5. Rok i parafia chrztu świętego..............................................................................................................................................

6. Rok i parafia I komunii świętej.............................................................................................................................................

7. Katecheta........................................................................................................................................................................

8. Szkoła..............................................................................................................................................................................

 

 Akceptuję zasady przygotowania do bierzmowania i proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowujących się do przyjęcia tego sakramentu  w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie

..............................................................................................................................................................................

Mława, dn. ...............................         

  ......................................                                                                                                      Podpis Kandydata

 

......................................

     Podpis Rodziców

 

Zgłoszenia składają uczniowie klas II gimnazjum w terminie podanym w ogłoszeniach parafialnych( zgłoszenia po 22 marca 2015 roku).Osoby zamieszkałe poza parafią załączają do karty zgłoszenia pisemną zgodę własnej parafii na bierzmowanie u nas.