Usprawiedliwienia

Drukuj

Usprawiedliwienia

Usprawiedliwienia - PRZECZYTAJ!!!

 

Usprawiedliwienie należy wyciąć, wypełnić (wpisujemy imię i nazwisko w dwóch miejscach - poziomo i pionowo), podpisać. Usprawiedliwienia przyjmuje każdy ksiądz w zakrystii kościoła lub w kancelarii (w godzinach otwarcia).

Usprawiedliwienie należy dostarczyć w ciągu 7 dni następujących po nieobecności. W przeciwnym razie usprawiedliwienie nie będzie uznane.

W przypadku braku formularzy usprawiedliwienia można je ściągnąć z Internetu lub napisać usprawiedliwienie na kartce.

 

.................................................

imię i nazwisko kandydata

 

data przyjęcia usprawiedliwienia:

podpis księdza:

 

.................................................

imię i nazwisko kandydata

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności na spotkaniu w dniu ................................................................................................................

z powodu: ...............................................................................................

..................................................................................................................

data: ...........................................

 

..................................................................

czytelny podpis rodzica / opiekuna

..................................................................

czytelny podpis kandydata

 

.........................................

imię i nazwisko kandydata

 

data przyjęcia usprawiedliwienia:

podpis księdza:

 

.................................................

imię i nazwisko kandydata

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności na spotkaniu w dniu ................................................................................................................

z powodu: ...............................................................................................

..................................................................................................................

data: ...........................................

 

..................................................................

czytelny podpis rodzica / opiekuna

..................................................................

czytelny podpis kandydata