Drukuj

Dane do sakramentu bierzmowania

ks. Jacek Marciniak.

Karta zgłoszenia Kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 1. Imię i nazwisko  ................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia ........................................................................

3. Adres zamieszkania   ………...................................................... ..............................................................................................................

4. Parafia zamieszkania ...........................................................................

5. Rok i parafia chrztu  świętego ........................................................… …………………………………………………………………….....

6. Rok i parafia I komunii świętej .......................................................

7. Katecheta............................................................................................

8. Szkoła..................................................................................................

9. Telefon: ……………………………………………………………

 Akceptuję zasady przygotowania do bierzmowania i proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowujących się do przyjęcia tego sakramentu  w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie

 

Mława, dn. ...............................                            ....................................

                                                                    Podpis Kandydata

...............................                  …………………………….                   

        Podpis Rodziców                                                            

Osoby zamieszkałe poza parafią załączają do karty zgłoszenia pisemną zgodę własnej parafii na bierzmowanie u nas oraz obowiązkowo akt chrztu - jeżeli chrzest był w innej parafii niż MBKP w Mławie. Zgłoszenie należy dostarczyć do kancelarii parafialnej do dnia 29 września 2019 roku.