Aktualności

Drukuj

Mławska Palma Wielkanocna

ks. Jacek Marciniak.

                    

 

Regulamin Konkursu „Mławska Palma Wielkanocna”

Celem konkursu jest

  • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
  • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
  • Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych działających na terenie Miasta Mławy oraz Powiatu  własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
  • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
  • Przekaz wartości i tradycji w rodzinie;
  • Integracja społeczności lokalnej.

Patroni konkursu : Burmistrz Miasta Mława , Starosta Powiatu Mławskiego, Dziekan Dekanatu Mławskiego – Zachodniego.

Organizatorzy : Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka” oraz Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Mławie  -  Patron medialny : codziennikmlawski.pl

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne .TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.

Najciekawsze palmy oceniane będą w 4 kategoriach

Rodzinnej, indywidualnej: oryginalna i niepowtarzalna , szkolna, grupy

 

 Miejsce i termin składanie prac:

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Mławie

Termin  do 7  kwietnia  2019 r. do godz. 19.00 w kościele.

 Prace powinny być oznaczone twardą metryczką  mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:

  • Imię i nazwisko uczestnika, adres, parafia (praca indywidualna)
  • Nazwisko i adres rodziny, parafia ( zespołowa)
  • Szkoła – adres oraz parafie
  • Grupy – pełna nazwa grupy oraz parafia

 Rozstrzygnięcie konkursu: 14.04.2019r. po Mszy Świętej o godz. 12.00

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 14.04 2019r. po Mszy Świętej o  godz. 12.00 w Parafii Matki Bożej Matki Bożej Królowej Polski w Mławie.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych indywidualnych uczestników, uczestniczących w konkursie na stronie internetowej Parafii oraz mediach.