Parafialny zespół charytatywny

Drukuj

Parafialny zespół charytatywny

Parafialny Zespół Charytatywny powstał w XII 1993 r. Pierwszą odpowiedzialną za PZCh była Alicja Pachniewska. Od 1994 r. do 1999 r. PZCh opiekował się ks. Witold Zembrzuski.

Po krótkiej przerwie Parafialny Zespół Charytatywny wznowił swoją działalność w marcu 2002 r. Zostały wtedy przygotowane pomieszczenia w domu parafialnym na biuro i magazyn. Od tego czasu opiekunem PZCh jest ks. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii. PZCh stanowi kilka osób, które podejmują posługę charytatywną w parafii.

Przez kilka lat działał w parafii także Młodzieżowy Zespół Charytatywny. Powstał z inicjatywy ks. Krzysztofa Muzala. Młodzieżowy Zespół Charytatywny swoją opieką obejmował kilkanaście starszych osób, spełniając wobec nich różne posługi.

Parafialny Zespół Charytatywny podejmuje różne działania w zakresie udzielania pomocy osobom potrzebującym.

 1. Członkowie PZCh pełnią dyżury w poniedziałki i w czwartki, w godz. 16.30 - 18.00.
 2. Organizowane są różne zbiórki:
  • Jest zbiórka żywności, głównie przed świętami Bożego narodzenia i Wielkanocy. Przygotowuje się wtedy około 150 paczek żywnościowych.
  • Zbieramy odzież, buty, środki czystości a także meble i sprzęt gospodarstwa domowego.
  • Zebrane rzeczy przekazywane są potrzebującym osobom i rodzinom.
 3. Bezdomnym, tułaczom zakupiono bilety kolejowe i autobusowe.
 4. Członkowie PZCh organizują zbiórki pieniężne. Ze zbiórek przed kościołem dla najbardziej potrzebujących rodzin zakupuje się między innymi talony żywnościowe. Kilku rodzinom wykupiono lekarstwa na recepty.
 5. Członkowie PZCh stałą opieką obejmują kilka rodzin.
 6. W ramach działalności charytatywnej parafia bezpłatnie użycza swego lokalu Stacji Opieki Caritas.
 7. W pomieszczeniach parafii mieściła się do niedawna Świetlica dla dzieci "Grono Przyjaciół". Świetlicę najpierw prowadziła parafia, a potem Urząd Miasta, a parafia bezpłatnie użycza swego lokalu. Obecnie w tych pomieszczeniach powstał w klub młodzieżowy, który prowadzi Stowarzyszenie EXODUS.
 8. Włączamy się też w akcje ogólnokościelne, między innymi rozprowadzamy w parafii świece Caritas i "Chleb Miłości".
 9. Parafia pomaga każdego roku grupie kilkunastu dzieci w wyjeździe na kolonie organizowane przez Caritas, pokrywając koszty dojazdu. Członkowie PZCh pełnią na koloniach posługę wychowawców.

O właściwym rozdysponowaniu środków, bądź udzieleniu pomocy decydują wspólnie członkowie Parafialnego Zespołu Charytatywnego razem ze swoim opiekunem Księdzem. Przy udzielaniu wszelkiej pomocy przez PZCh gwarantowana jest dyskrecja.

Zwracamy się z prośbą o ofiarowanie dla osób biednych, potrzebujących pomocy: odzieży, butów, żywności, środków czystości itp. Potrzebny jest także sprzęt gospodarstwa domowego, np. pralka, lodówka oraz meble, szczególnie wersalki lub tapczany. Mogą to być rzeczy używane, ale nich będą to rzeczy nadające się jeszcze do użytku. Można je składać w pomieszczeniach PZCh lub każdego dnia w kancelarii. W przypadku mebli wystarczy informacja, gdzie i kiedy można meble odebrać.