Biblioteka

Drukuj

Biblioteka parafialna

Księgozbiór liczy około 3700 woluminów. Najwięcej książek zgromadzono z dziedziny religii, religioznawstwa, mitologii, a także z literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży i dzieci (w tym mieszczą się lektury szkolne i klasyka). Mniej licznie (po kilkadziesiąt tytułów) reprezentowane są pozostałe działy, tzn. filozofia, nauki społeczne, matematyczno-przyrodnicze, nauki stosowane oraz geografia i historia. Z księgozbioru biblioteki wyłączono księgozbiór podręczny, z którego można korzystać na miejscu.

Wideoteka obejmuje 111 kaset z zakresu Starego i Nowego Testamentu, adaptacje utworów literackich (w tym z lektury szkolne), bajki dla dzieci oraz z zakresu poradnictwa rodzinnego (seria "Człowiek. Miłość. Rodzina"). Kilka pozycji ukazuje sylwetki świętych, miejsca kultu, postacie zasłużonych Polaków.

Obecnie ze zbiorów biblioteki i wideoteki korzysta 40 osób zarejestrowanych w 2003 r. W 2002 r. było 139 osób.

Biblioteka powstała i działa pod patronatem Akcji Katolickiej. Pomieszczenia biblioteki znajdują się w domu parafialnym, środkowe wejście, parter po prawej stronie.

Biblioteka znajduje się w domu parafialnym. Czynna jest dwa razy w tygodniu: w godz. 16.00 - 17.30.

We wtorki dyżur pełni Ewa Frelczak, w piątki Dorota Klimek i Hanna Matuszewska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.