Akcja Katolicka

Drukuj

Akcja Katolicka

Koło Akcji Katolickiej przy naszej parafii powstało 27 kwietnia 1996 r. Początkowo w Akcji zaangażowanych było 20 osób. W chwili obecnej stanowimy grupę dziesięcioosobową. Od początku swego istnienia Akcja skupiła się nad rozwojem duchowym swoich członków. Byliśmy pomysłodawcami i twórcami biblioteki przyparafialnej, która funkcjonuje od 1999 roku do chwili obecnej. Każdego roku jesteśmy współorganizatorami drogi krzyżowej ulicami miasta. W dniu Święta Matki Bożej Królowej Polski, a jest to dzień odpustu w naszej parafii, organizujemy loterię fantową, z której dochód przeznaczany jest na cele kultu religijnego.

Każdego 16 dnia miesiąca członkowie Akcji zbierają się w kościele na wspólnej Mszy Świętej, po której odbywa się nasze spotkanie formacyjne. Od września bieżącego roku na spotkaniach otwartych rozpoczęliśmy rozważanie treści homilii papieża Jana Pawła II wygłoszonych podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny. W dalszym ciągu Akcja pracować będzie nad pogłębianiem życia duchowego swoich członków.

 

Joanna Rychcik-Benecka, prezes Koła Parafialnego